สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด (สายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, คาปาซิเตอร์, เบรคเกอร์)

CVA จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,สายโทรศัพท์,ท่อร้อยสาย

C.V.A ELECTRIC CO., LTD. บริษัท ซี.วี.เอ อิเล็คทริค จำกัด

ตัวแทนจัดจำหน่าย ท่อ RSI, Master และผลิตภัณฑ์ Mitsubishi

—————————————————————————————————————

**สามารถรับชมเว็บไซต์ใหม่ของเราได้ที่

https://www.cvaelectric.com**