ตู้มิเตอร์ไฟฟ้าอลูมิเนียม มาตรฐานการไฟฟ้า

ตู้มิเตอร์ไฟฟ้าอลูมิเนียม มาตรฐานการไฟฟ้า

Model L x H x W (mm) Price
MS – F 250 x 600 x 270 2,100