ตู้ Size มาตรฐานแบบกันน้ำมีหลังคา

ตู้ Size มาตรฐานแบบกันน้ำมีหลังคา

Model L x H x W (mm) Price
WT 00 20 x 30 x 15 495
WT 0 25 x 35 x 15 625
WT 1 30 x 40 x 15 725
WT 2 30 x 50 x 15 900
WT 3 40 x 60 x 20 1,190
WT 4 50 x 60 x 20 1,500
WT 5 50 x 70 x 20 1,700
WT 6 60 x 80 x 20 2,130
WT 7 60 x 100 x 30 3,600
WT 8 70 x 120 x 30 4,500