ตู้ Size มาตรฐานแบบกันฝุ่น

ตู้ Size มาตรฐานแบบกันฝุ่น

Model L x H x W (mm) Price
MSQ 0 20 x 30 x 15 450
MSQ 1 28 x 35 x 15 550
MSQ 2 30 x 45 x 15 725
MSQ 3 35 x 45 x 15 785
MSQ 4 30 x 45 x 20 785
MSQ 5 35 x 45 x 20 825
MSQ 6 35 x 50 x 20 875
MSQ 7 40 x 55 x 20 965
MSQ 8 45 x 60 x 20 1,200
MSQ 9 45 x 60 x 25 1,300
MSQ 10 50 x 60 x 20 1,300
MSQ 11 50 x 60 x 25 1,350
MSQ 12 55 x 70 x 25 1,500
MSQ 13 63 x 75 x 25 2,100
MSQ 14 63 x 90 x 25 2,200