ตู้ Size มาตรฐานแบบธรรมดา

ตู้ Size มาตรฐานแบบธรรมดา

Model L x H x W (cm) Price
MS 00 20 x 30 x 15 330
MS 0 35 x 35 x 15 385
MS 1 30 x 45 x 17 440
MS 2 32 x 52 x 17 530
MS 3 40 x 57 x 20 650
MS 4 44 x 61 x 23 750
MS 5 57 x 69 x 25 1,200
MS 6 60 x 76 x 25 1,450
MS 7 64 x 92 x 25 2,100