มิติของเกลียว สำหรับท่อเหล็กร้อยสายไฟและข้อต่อ

Dimension of Thread for Steel Conduit and Coupling

มิติของเกลียว สำหรับท่อเหล็กร้อยสายไฟและข้อต่อ

 

ขนาด (นิ้ว)

Trade Size

(inch)

จำนวน

เกลียวต่อนิ้ว

(Thread

per inch)

เส้นผ่านศูนย์กลาง

เฉลี่ยของเกลียว

ที่ปลายท่อเกลียว E0

Pitch Dia. at

End of Thread E0

มม. (mm)

ความยาวของเกลียวท่อ

(Length of Thread)

เส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายนอก H1

Outside

Diameter H1

มม. (mm)

ความยาวต่ำสุด H2

Min

Acceptable

Length of

Coupling H2

มม. (mm)

การใช้งาน L2

Effective L2

ทั้งหมด L4

Overall L4

มม. (mm)
1/2 14 19.3 13.5 19.8 35.7 41.3
3/4 14 24.6 14.0 20.1 31.8 41.7
1 11 1/2 30.8 17.3 24.9 38.7 50.0
1-1/4 11 1/2 39.5 18.0 25.7 47.5 51.6
1-1/2 11 1/2 45.6 18.3 26.2 54.7 52.4
2 11 1/2 57.6 19.3 26.9 67.3 54.0
2-1/2 8 69.1 29.0 39.9 82.6 81.0
3 8 84.9 30.5 41.4 98.3 84.1
3-1/2 8 97.5 31.8 42.7 111.1 86.5
4 8 110.1 33.0 43.9 123.8 89.3
5 8 136.9 35.8 46.7 152.4 100.0
6 8 163.7 38.4 49.5 182.9 108.0