ราคา สายโทรศัพท์ Phelps Dodge

PRICE LIST

STATION-WIRE (TIEV)
NO. PRICE/M. NO. PRICE/M.
2 X 24 3.85 2 X 22 5.45
3X 24 5.10 3 X 22 7.50
4 X 24 6.25 4 X 22 9.35
5 X 24 7.60 5 X 22 11.60
6X 24 8.85 6 X 22 14.00
DROP WIRE
No. PRICE/M.
2 X 0.9 12.70

 

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร - ภายนอกอาคาร แบบมีสลิงและแบบไม่มีสลิง

NO.
OF
PAIRS
สายโทรศัพท์ ภายใน สายโทรศัพท์ ภายนอก
(TPEV) มีสะพานในตัว (FIG-8) ไม่มีสะพาน (AP) (PAP)
24 IN 22 IN 24 FA 22 FA 24 EA 22 EA 22 EB
004 19.00 26.00 - - - - -
005 22.00 31.00 - - - - -
006 25.00 35.00 96.00 114.00 45.00 58.00 -
008 33.00 48.00 - - - - -
010 37.00 55.00 114.00 140.00 62.00 79.00 130.00
015 54.00 81.00 136.00 172.00 79.00 107.00 170.00
020 68.00 104.00 158.00 198.00 92.00 132.00 210.00
025 83.00 128.00 172.00 225.00 110.00 152.00 240.00
030 104.00 155.00 194.00 260.00 132.00 180.00 280.00
040 140.00 205.00 - - - - -
050 160.00 250.00 268.00 375.00 185.00 272.00 420.00
100 310.00 480.00 448.00 665.00 355.00 525.00 770.00
150 - - 630.00 965.00 500.00 785.00 -
200 600.00 945.00 845.00 1,275.00 675.00 1,030.00 1,450.00