สายไฟฟ้า KV-CV

0.6/1 KV-CV

600/1000V 90oC CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE.

NUMBER OF CORE : Up to 4 cores
CONDUCTOR : Concentric stranded and compact round stranded annealed copper. Sizes 2.5 mm2 up to 1000 mm2
INSULATION : Cross-linked PE
COLOR : Natural (Translucent)
CORE INDENTIFICATION : Compound color Black, White, Red, Green or color tape.
SHEATH : PVC
COLOR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 90oC. Circuit voltage not exceeding 1,000 volts.
TESTING VOLTAGE : 3,500 volts
REFERENCE : IEC 502

 

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core
2.5 7/0.67 24.95 56.50 70.65 87.20
4 7/0.85 31.45 71.50 92.00 114.70
6 7/1.04 41.30 93.80 122.00 153.00
10 7/1.35 54.50 120.00 165.00 224.00
16 7/1.70 81.00 185.00 252.00 330.00
25 7/2.14 123.50 295.00 400.00 523.00
35 19/1.53 170.00 397.00 540.00 707.00
50 19/1.78 234.50 530.00 728.00 965.00
70 19/2.14 329.00 736.00 1,029.00 1,360.00
95 19/2.52 453.00 1,012.00 1,405.00 1,870.00
120 37/2.03 575.00 1,277.00 1,790.00 2,380.00
150 37/2.25 704.00 1,566.00 2,200.00 2,930.00
185 37/2.52 882.00 1,952.00 2,770.00 3,700.00
240 61/2.25 1,156.00 2,555.00 3,620.00 4,850.00
300 61/2.52 1,460.00 3,193.00 4,520.00 6,310.00
400 61/2.85 1,870.00 4,068.00 5,900.00 7,970.00
500 61/3.20 2,500.00 - - -
630 91 3,200.00 - - -
800 91 4,005.00 - - -
1,000 127 5,285.00 - - -

1.8/3 (3.6) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
10 126.70 336.60
16 161.00 443.50
25 210.00 592.70
35 257.40 740.50
50 320.80 955.70
70 425.00 1,268.00
95 553.00 1,669.00
120 686.00 2,075.00
150 826.00 2,514.00
185 1,012.00 3,094.00
240 1,298.00 3,970.00
300 1,598.00 4,904.00
400 2,004.00 6,152.00
500 2,535.00 -

3.6/6 (7.2) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
10 159.00 498.00
16 198.00 608.00
25 245.00 766.00
35 299.00 927.00
50 365.00 1,156.00
70 465.00 1,468.00
95 591.00 1,873.00
120 718.00 2,276.00
150 866.00 2,685.00
185 1,057.00 3,218.00
240 1,359.00 4,118.00
300 1,672.00 5,060.00
400 2,097.00 6,466.00
500 2,653.00 -

6/10 (12) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
16 246.00 762.00
25 296.00 929.00
35 351.00 1,102.00
50 423.00 1,334.00
70 528.00 1,676.00
95 659.00 2,102.00
120 789.00 2,501.00
150 927.00 2,915.00
185 1,119.00 3,545.00
240 1,428.70 4,503.00
300 1,747.00 5,490.00
400 2,187.00 6,847.00

8.7/15 (18) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
25 388.00 1,079.00
35 397.00 1,258.00
50 467.00 1,512.00
70 577.00 1,847.00
95 711.00 2,271.00
120 844.00 2,795.00
150 977.00 3,166.00
185 1,164.00 3,715.00
240 1,478.00 4,649.00
300 1,797.00 5,747.00
400 2,241.00 7,000.00

12/20 (24) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
35 438.00 1,408.00
50 515.00 1,652.00
70 620.00 1,996.00
95 757.00 2,474.00
120 896.00 2,898.00
150 1,028.00 3,331.00
185 1,209.00 3,938.00
240 1,515.00 5,051.00
300 1,843.00 5,957.00
400 2,287.00 7,224.00

18/30 (36) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
35 602.00 1,981.00
50 633.00 2,097.00
70 746.00 2,504.00
95 889.00 2,952.00
120 1,026.00 3,410.00
150 1,174.00 3,856.00
185 1,362.00 4,438.00
240 1,656.00 5,573.00
300 1,953.00 6,648.00
400 2,410.00 7,961.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า