สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : ตู้แบบกันฝุ่น

ตู้ Size มาตรฐานแบบกันฝุ่น

ตู้ Size มาตรฐานแบบกันฝุ่น

Model L x H x W (mm) Price
MSQ 0 20 x 30 x 15 450
MSQ 1 28 x 35 x 15 550
MSQ 2 30 x 45 x 15 725
MSQ 3 35 x 45 x 15 785
MSQ 4 30 x 45 x 20 785
MSQ 5 35 x 45 x 20 825
MSQ 6 35 x 50 x 20 875
MSQ 7 40 x 55 x 20 965
MSQ 8 45 x 60 x 20 1,200
MSQ 9 45 x 60 x 25 1,300
MSQ 10 50 x 60 x 20 1,300
MSQ 11 50 x 60 x 25 1,350
MSQ 12 55 x 70 x 25 1,500
MSQ 13 63 x 75 x 25 2,100
MSQ 14 63 x 90 x 25 2,200