สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : Coupling

มิติของเกลียว สำหรับท่อเหล็กร้อยสายไฟและข้อต่อ

Dimension of Thread for Steel Conduit and Coupling

มิติของเกลียว สำหรับท่อเหล็กร้อยสายไฟและข้อต่อ

 

ขนาด (นิ้ว)

Trade Size

(inch)

จำนวน

เกลียวต่อนิ้ว

(Thread

per inch)

เส้นผ่านศูนย์กลาง

เฉลี่ยของเกลียว

ที่ปลายท่อเกลียว E0

Pitch Dia. at

End of Thread E0

มม. (mm)

ความยาวของเกลียวท่อ

(Length of Thread)

เส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายนอก H1

Outside

Diameter H1

มม. (mm)

ความยาวต่ำสุด H2

Min

Acceptable

Length of

Coupling H2

มม. (mm)

การใช้งาน L2

Effective L2

ทั้งหมด L4

Overall L4

มม. (mm)
1/2 14 19.3 13.5 19.8 35.7 41.3
3/4 14 24.6 14.0 20.1 31.8 41.7
1 11 1/2 30.8 17.3 24.9 38.7 50.0
1-1/4 11 1/2 39.5 18.0 25.7 47.5 51.6
1-1/2 11 1/2 45.6 18.3 26.2 54.7 52.4
2 11 1/2 57.6 19.3 26.9 67.3 54.0
2-1/2 8 69.1 29.0 39.9 82.6 81.0
3 8 84.9 30.5 41.4 98.3 84.1
3-1/2 8 97.5 31.8 42.7 111.1 86.5
4 8 110.1 33.0 43.9 123.8 89.3
5 8 136.9 35.8 46.7 152.4 100.0
6 8 163.7 38.4 49.5 182.9 108.0