สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : EMT

EMT ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อบางปลายเรียบ

EMT ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อบางปลายเรียบ

AMERICAN STANDARD ELETRICAL METALLIC TUBING (ANSI C80.3-1983)

 

ขนาด (นิ้ว)

Trade Size

(inch)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

(Outside Diameter)

Wall Thickness

(ความหนาผนังท่อ)

Minimum Acceptable Weight

(มวลต่ำสุดเฉลี่ยที่ยอมรับได้)

ภายนอก

Outside Dia.

นิ้ว (inch)

ภายใน

Inside

มม. (mm)

นิ้ว (inch) มม. (mm) ปอนด์/ฟุต

(lbs/ft)

กก./ม.

(kg/m)

1/2 0.706 17.9 0.042 1.07 0.285 0.424
3/4 0.922 23.4 0.049 1.24 0.435 0.647
1 1.163 29.5 0.057 1.45 0.640 0.952
1-1/4 1.510 38.3 0.065 1.65 0.950 1.414
1-1/2 1.740 44.2 0.065 1.65 1.100 1.637
2 2.197 55.8 0.065 1.65 1.400 2.083