สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : IMC

IMC ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว

IMC ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว

AMERICAN STANDARD INTERMEDIATE METAL CONDUIT (ANSI C80.6-1983)

ขนาด (นิ้ว)
Trade Size
(inch)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก
(Outside Diameter)
มม. (mm)
Wall Thickness
(ความหนาผนังท่อ)
มม. (mm)
Length without
Coupling
(ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ)
มม. (mm)
Minimum Weight of Ten Unit
Length with Coupling
(มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน)
กก. (kg)
1/2 20.7 ± 0.2 1.79 + 0.4 3030 ± 6.0 25.4
3/4 26.1 ± 0.2 1.90 + 0.4 3030 ± 6.0 34.6
1 32.8 ± 0.2 2.16 + 0.4 3025 ± 6.0 49.9
1-1/4 41.6 ± 0.2 2.16 + 0.5 3025 ± 6.0 64.3
1-1/2 47.8 ± 0.2 2.29 + 0.5 3025 ± 0.6 79.1
2 59.9 ± 0.2 2.41 + 0.5 3025 ± 6.0 105.2
2-1/2 72.6 ± 0.3 3.56 + 0.5 3010 ± 6.0 186.2
3 88.3 ± 0.3 3.56 + 0.5 3010 ± 6.0 229.0
3-1/2 100.9 ± 0.3 3.56 + 0.5 3005 ± 6.0 263.0
4 113.4 ± 0.3 3.56 + 0.5 3005 ± 6.0 296.1