สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : ACB

Air Circuit Breaker (ACB) – แอร์เซอร์กิตเบรคเกอร์

แอร์เซอร์กิตเบรคเกอร์

Air Circuit Breaker (ACB)

รุ่น Type AE630-SW AE1000-SW AE1250-SW
ขนาดเฟรม 630 1000 1250
พิกัดแรงดันใช้งาน 690 690 690
พิกัดทนกระแสลัดวงจร 500 VAC 65 65 65
240 VAC 85 65 85
ชนิดการติดตั้ง Fixed Drawout Fixed Drawout Fixed Drawout
จำนวนขั้ว 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
ขนาด (มม.) a 340 425 300 385 เท่ากับ AE630-SW เท่ากับ AE630-SW
b 410 410 430 430
c 290 290 368 368
d 38 38 61 61
ราคาต่อหน่วย (บาท) 700,000 800,000 1,125,000 1,350,000 125,000 195,000 205,000 235,000 120,000 190,000 200,000 230,000

 

รุ่น Type AE1600-SW AE2000-SWA AE2500-SW
ขนาดเฟรม 1600 2000 2500
พิกัดแรงดันใช้งาน 690 690 690
พิกัดทนกระแสลัดวงจร 500 VAC 65 85 85
240 VAC 85 85 85
ชนิดการติดตั้ง Fixed Drawout Fixed Drawout Fixed Drawout
จำนวนขั้ว 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
ขนาด (มม.) a เท่ากับ AE630-SW 475 605 435 565 เท่ากับ AE2000-SWA
b 410 410 430 430
c 290 290 368 368
d 38 38 61 61
ราคาต่อหน่วย (บาท) 155,000 215,000 235,000 265,000 155,000 215,000 235,000 265,000 190,000 235,000 260,000 300,000

 

รุ่น Type AE3200-SW AE4000-SWA AE4000-SS
ขนาดเฟรม 3200 4000 4000
พิกัดแรงดันใช้งาน 690 690 690
พิกัดทนกระแสลัดวงจร 500 VAC 85 85 130
240 VAC 85 85 130
ชนิดการติดตั้ง Fixed Drawout Fixed Drawout Fixed Drawout
จำนวนขั้ว 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
ขนาด (มม.) a เท่ากับ AE2000-SWA 475 605 435 565 837 1003 875 1005
b 410 410 430 430 414 414 480 480
c 290 290 368 368 290 290 368 368
d 117 117 109 109 136 136 123 123
ราคาต่อหน่วย (บาท) 220,000 280,000 310,000 350,000 400,000 540,000 570,000 690,000 610,000 670,000 1,050,000 1,250,000

 

รุ่น Type AE5000-SS AE6300-SS
ขนาดเฟรม 5000 6300
พิกัดแรงดันใช้งาน 690 690
พิกัดทนกระแสลัดวงจร 500 VAC 130 130
240 VAC 130 130
ชนิดการติดตั้ง Fixed Drawout Fixed Drawout
จำนวนขั้ว 3 4 3 4 3 4 3 4
ขนาด (มม.) a เท่ากับ AE4000-SS เท่ากับ AE4000-SS
b
c
d
ราคาต่อหน่วย (บาท) 650,000 720,000 1,100,000 1,300,000 700,000 800,000 1,125,000 1,350,000