สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : MC & MMS

Magnetic contactors and Magnetic motor starters

แมกเนติกคอนแทกเตอร์ และ แมกเนติก มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์

Magnetic contactors and Magnetic motor starters

Type(AC coil operated)(รุ่นคอยล์AC) S-N10 S-KR11 S-N11 S-N12 S-N20 S-N21 S-N25 S-N35
ราคาต่อหน่วย(บาท) 560 1,650 620 770 1,120 1,320 1,620 2,200
Type(DCcoil  operated)รุ่น(คอยล์DC) - - SD-N11 SD-N12 - SD-N21 - SD-N35
ราคาต่อหน่วย(บาท) - - 2,100 2,300 - 2,700 - 4,000
Type (ชุดแมกเนติก +โอเวอร์โหลดรีเลย์) MSO-N10 MSO-KR11 MSO-N11 MSO-N12 MSO-N20 MSO-N21 MSO-N25 MSO-N35
ราคาต่อหน่วย(บาท) 1,300 4,100 1,160 1,270 1,650 1,870 2,150 2,700
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์รีเลย์+กล่อง MS-N10 MS-KR11 MS-N11 MS-N12 MS-N20 MS-N21 MS-N25 MS-N35
ราคาต่อหน่วย(บาท) 1,700 4,500 2,000 2,350 2,600 2,800 3,400 3,900
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์รีเลย์+กล่อง+ปุ่มกด) MS-N10PM - MS-N11PM - MS-N20PM MS-N21PM MS-N25PM MS-N35PM
ราคาต่อหน่วย(บาท) 2,800 - 3,000 - 4,100 4,200 5,500 6,000
อะไหล่ คอยล์(coil AC)
ราคาต่อหน่วย(บาท) 4300 480 430 430 550 550 600 600
ชุดทองขาว(Contact Kits)
ราคาต่อหน่วย(บาท) 450 610 460 500 920 920 1,160 1,270

 

Type(AC coil operated)(รุ่นคอยล์AC) S-N50 S-N65 S-N80 S-N95 S-N125 S-N150 S-N180
ราคาต่อหน่วย(บาท) 2,400 3,000 4,200 4,700 6,600 9,500 11,000
Type(DCcoil  operated)รุ่น(คอยล์DC) SD-N50 SD-N65 SD-N80 SD-N95 SD-N125 SD-N150 -
ราคาต่อหน่วย(บาท) 5,600 5,800 11,000 12,000 15,000 17,500 -
Type (ชุดแมกเนติก +โอเวอร์โหลดรีเลย์) MSO-N50 MSO-N65 MSO-N80 MSO-N95 MSO-N125 MSO-N150 MSO-N180
ราคาต่อหน่วย(บาท) 3,900 4,500 6,300 8,000 10,300 13,500 16,500
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์รีเลย์+กล่อง MS-N50 MS-N65 MS-N80 MS-N95 MS-N125 MS-N150 MS-N180
ราคาต่อหน่วย(บาท) 5,100 6,200 8,100 10,000 14,500 18,500 24,000
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์รีเลย์+กล่อง+ปุ่มกด) MS-N50PM MS-N65PM MS-N80PM MS-N95PM - - -
ราคาต่อหน่วย(บาท) 8,800 9,400 12,800 13,200 - - -
อะไหล่ คอยล์(coil AC)
ราคาต่อหน่วย(บาท) 1,450 1,450 2,000 2,000 2,120 2,120 2,800
ชุดทองขาว(Contact Kits)
ราคาต่อหน่วย(บาท) 1,600 2,700 3,750 4,400 6,100 7,500 8,100

 

Type(AC coil operated)(รุ่นคอยล์AC) S-N220 S-N300 S-N400 S-N600 S-N800
ราคาต่อหน่วย(บาท) 14,800 23,000 29,000 62,000 90,000
Type(DCcoil  operated)รุ่น(คอยล์DC) SD-N220 SD-N300 SD-N400 SD-N600 SD-N800
ราคาต่อหน่วย(บาท) 27,000 33,000 35,000 107,000 116,000
Type (ชุดแมกเนติก +โอเวอร์โหลดรีเลย์) MSO-N220 MSO-N300 MSO-N400 - -
ราคาต่อหน่วย(บาท) 24,000 32,000 40,000 - -
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์รีเลย์+กล่อง MS-N220 MS-N300 MS-N400 - -
ราคาต่อหน่วย(บาท) 28,000 58,000 65,000 - -
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์รีเลย์+กล่อง+ปุ่มกด) - - - - -
ราคาต่อหน่วย(บาท) - - - - -
อะไหล่ คอยล์(coil AC)
ราคาต่อหน่วย(บาท) 2,800 4,500 4,500 12,700 12,700
ชุดทองขาว(Contact Kits)
ราคาต่อหน่วย(บาท) 10,400 11,000 16,000 20,000 31,000