สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : Unshielded

สายสัญญาณ Unshielded

 

 

 

 

Approvals Product Description : UL  File No, E126305 18-12 AWG Solid or stranded annealed bard copper conductors.PVC insulated, conductors cablied, PVC Jacket
Specifications : Rated temperature 105C Rated voltage 300Volts Passes UL VW-1 Vertical flame test. Component recognized AWM 2464,80C-300V
Applications : These cables are for use in power limited fire protective signaling circuit(fire alarm control systems) Alsosuitable for use in burglar alarm systems.remotecontrol circuits,temperature control systems,etc.
Color code : Black, Red
Jacket color : Red

 

MCL
Part no.
No of
Pairs
No of
Cond.
Cond.
Size
Insulation
Thickness
Jacked
Thickness
Nominal
O.D.
Type of
Shield
Type of
Jacket
AWG mm. inch mm. inch mm. inch
4012 1 2 12 0.56 022 1.07 042 8.87 346 - PVC
4014 1 2 14 0.56 022 1.07 042 7.92 312 - PVC
4016 1 2 16 0.43 017 0.94 037 6.34 250 - PVC
4018 1 2 18 0.43 017 0.94 037 5.79 228 - PVC
4512 1 2 12 0.56 022 1.07 042 8.89 350 ALD PVC
4514 1 2 14 0.56 022 1.07 042 8.03 316 ALD PVC
4516 1 2 16 0.43 017 0.94 037 6.45 254 ALD PVC
4518 1 2 18 0.43 017 0.94 037 6.20 244 ALD PVC
4116 - 4 16 0.43 017 1.07 042 7.65 301 ALD PVC
4118 - 4 18 0.43 017 0.94 037 6.68 263 ALD PVC