สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน More »

สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET ) More »

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit) More »

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi) More »

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models More »

 

สินค้าหมวด : สายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร Station – Wire (TIEV)

สายเคเบิ้ล โทรศัพท์ PHELPS DODGE

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร Station - Wire (TIEV)

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV)

สายเคเบิ้ล โทรศัพท์ Phelps Dodge

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV)

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร (AP)

สายเคเบิ้ล โทรศัพท์ Phelps Dodge

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร (AP)

 

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร (FIG-8)

สายเคเบิ้ล โทรศัพท์ Phelps Dodge

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร (FIG-8)

ราคา สายโทรศัพท์ Phelps Dodge

PRICE LIST

STATION-WIRE (TIEV)
NO. PRICE/M. NO. PRICE/M.
2 X 24 3.85 2 X 22 5.45
3X 24 5.10 3 X 22 7.50
4 X 24 6.25 4 X 22 9.35
5 X 24 7.60 5 X 22 11.60
6X 24 8.85 6 X 22 14.00
DROP WIRE
No. PRICE/M.
2 X 0.9 12.70

 

สายโทรศัพท์ภายในอาคาร - ภายนอกอาคาร แบบมีสลิงและแบบไม่มีสลิง

NO.
OF
PAIRS
สายโทรศัพท์ ภายใน สายโทรศัพท์ ภายนอก
(TPEV) มีสะพานในตัว (FIG-8) ไม่มีสะพาน (AP) (PAP)
24 IN 22 IN 24 FA 22 FA 24 EA 22 EA 22 EB
004 19.00 26.00 - - - - -
005 22.00 31.00 - - - - -
006 25.00 35.00 96.00 114.00 45.00 58.00 -
008 33.00 48.00 - - - - -
010 37.00 55.00 114.00 140.00 62.00 79.00 130.00
015 54.00 81.00 136.00 172.00 79.00 107.00 170.00
020 68.00 104.00 158.00 198.00 92.00 132.00 210.00
025 83.00 128.00 172.00 225.00 110.00 152.00 240.00
030 104.00 155.00 194.00 260.00 132.00 180.00 280.00
040 140.00 205.00 - - - - -
050 160.00 250.00 268.00 375.00 185.00 272.00 420.00
100 310.00 480.00 448.00 665.00 355.00 525.00 770.00
150 - - 630.00 965.00 500.00 785.00 -
200 600.00 945.00 845.00 1,275.00 675.00 1,030.00 1,450.00