สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : สายไฟฟ้า

สายไฟ ยาซากิ , สายไฟ YAZAKI

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI AV

yazaki01

Single core low voltage PVC insulate wire for automobile, JIS Standard สายไฟฟ้ารถยนต์กลมแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

 

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

0.5 (7/0.32 mm)

0.85 (11/0.32 mm)

1.25 (16/0.32 mm)

2 (26/0.32 mm)

3 (41/0.32 mm)

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VFF

yazaki02

300 V 70 °C Flat Twin Flexible copper conductor, PVC insulated wire and cables

TIS.11-2531 Table 10

สายอ่อนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี แรงดัน 300โวลท์ ทนอุณหภูมิ 70 °C ตามมาตรฐานมอก. 11-2531 ตารางที่ 10 (สายแบนอ่อน)

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

0.5 (28/0.15 mm)

0.75 (42/0.15 mm)

1.0 (32/0.20 mm)

1.5 (30/0.25 mm)

2.5 (50/0.25 mm)

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VCT-GRD

yazaki03

750 V 70 C Round type Flexible copper conduction , PVC insulated and sheathed cable with ground

TIS 11-2531 Table 15

สายอ่อน ชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี มีสายดินแรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 °C

มอก.11-2531 ตารางที่ 15

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

Number of Core:จำนวนแกน

1/1

1

2

3

1.5/1

1

2

3

2.5/1.5

1

2

3

4/2.5

1

2

3

6/4

1

2

3

10/4

1

2

3

16/4

1

2

3

25/4

1

2

3

35/4

1

2

3

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VCT

yazaki04

750 V 70 C Round type Flexible copper conduction, PVC insulated and Sheathed Cable TIS 11-2531 TABLE 9

สายออ่อนชนิดกลม แกนเดียวหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี แรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก, 11-2531 ตารางที่ 9

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

16

25

35

50

70

95

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VTF

300 V 70 C Flexible copper conductor, PVC insulated Twisted cable TIS 11-2531 Table 10

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

1.0

1.5

2.5

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VCT

yazaki05

750 V 70 Round type flexible copper conductor, PVC insulated and Sheathed Cables TIS 11-2531 Table 9

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

Number of Core:จำนวนแกน

0.5

2

3

4

0.75

2

3

4

1

2

3

4

1.5

2

3

4

2.5

2

3

4

4

2

3

4

6

2

3

4

10

2

3

4

16

2

3

4

25

2

3

4

35

2

3

4

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI THW – A

yazaki06

Cross Section Area (SQ mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด ( ตร.มม.)

 

10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

 


สายไฟฟ้า
THAI YAZAKI THW

yazaki07

750 V 70 C Single core copper conduction, PVC insulated wires and cable TIS 11-2531 TABLE 4

สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พี วี ซี แรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

1

1.5

2.5

4

6 (7 st) 7 เส้น

10

16

25

35 (19 st) 19 เส้น

50

70

95

120 (37 st) 37 เส้น

150

185

240 (61 st) 61 เส้น

300

400

500

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI NYY-GRD

yazaki08

750 V 70 C Round type underground cable, PVC insulated and sheathed with ground TIS 11-2531 TABLE 14

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พี.วี.ซี มีสายดินแรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มอก.11-2531 ตารางที่ 14

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

Number of Core:จำนวนแกน

1/1

2

3

4

1.5/1

2

3

4

2.5/1.5

2

3

4

4/2.5

2

3

4

6/4

2

3

4

10/4

2

3

4

16/6

2

3

4

25/6

2

3

4

35/6

2

3

4

50/10

2

3

4

70/10

2

3

4

95/16

2

3

4

120/16

2

3

4

150/25

2

3

4

185/25

2

3

4

240/35

2

3

4

300/35

2

3

4

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI NYY

yazaki09

750 V 70 C Round type underground cable, PVC insulated and sheathed with ground TIS 11-2531 TABLE 6

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พี.วี.ซี แรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มอก.11-2531 ตารางที่ 6

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

1

1.5

2.5

4

6 (7 st) 7 เส้น

10

16

25

35 (19 st) 19 เส้น

50

70

95

120 (37 st) 37 เส้น

150

185

240 (61 st) 61 เส้น

300

400

500

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VSF

yazaki10

300 V 70 Round type Flexible copper conductor, PVC insulated wires and cable

สายอ่อนชนิกลมหุ้มด้วยฉนวน พี วี ซี แรงดัน 300 โวลท์ อุณหภูมิ 70 °C มอก 11-2531 ตาราง 10

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

0.5

0.75

1

1.5

2.5

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI 600 V KV

600 V KV Round type Flexible copper conductor,PVC Insulated Wires and cable

สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวน พี วี ซี แรงดัน 600 โวลท์

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

4

6

10

16

25

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VAF-GRD

yazaki11

300 V 70 C Flat twin copper conductor with ground, PVC insulated and sheathed wires and cables TIS 11-2531 TABLE 11

สายแบนแกนคู่มีสายดินหุ้ม ด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี วี ซี แรงดัน 300 โวลท์อุณหภูมิ 70 C มอก. 11-2531 ตารางที่ 11

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

1/1

1.5/1

2.5/1.5

4/2.5

6/4

10/4

16/4

25/4

35/4

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VAF

yazaki12

300 V 70 C Flat twin copper conductor with ground, PVC insulated and sheathed wires and cables TIS 11-2531 TABLE 11

สายแบนแกนคู่มีสายดินหุ้ม ด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี วี ซี แรงดัน 300 โวลท์อุณหภูมิ 70 C มอก. 11-2531 ตารางที่ 11(สาย พีวีซี คู่)

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

2

1

1.5

2.5

4

6 (7 st) 7 เส้น

10

16

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI CV 0.6/1 KV (XLPE 0.6/1 KV)

yazaki13

1000 V. 90 C cross-linked Polythylene insulated PVC Sheath power cable Standard : IEC 502

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

Number of Core:จำนวนแกน

2.5 (7st) 7 เส้น

1

2

3

4

4

1

2

3

4

6

1

2

3

4

10

1

2

3

4

16

1

2

3

4

25

1

2

3

4

35

1

2

3

4

50(19 st) 19 เส้น

1

2

3

4

70

1

2

3

4

95

1

2

3

4

120(37 st) 37 เส้น

1

2

3

4

150

1

2

3

4

185

1

2

3

4

240 (61st) 61 เส้น

1

2

3

4

300

1

2

3

4

400

1

2

3

4

500

1

2

3

4

630

1

2

3

4

800(91 st) 91 เส้น

1

2

3

4

1000 (127 st) 127 เส้น

1

2

3

4

 

THAI YAZAKI ที่มีชนิดสายไฟให้เลือกใช้หลากหลาย สายไฟ YaZaki VCT 3×2.5 mm. , สายไฟ YaZaki THW 1×1.0 mm. , สายไฟ YaZaki THW 1×2.5 mm. , สายไฟ YaZaki THW 1×4 mm. , สายไฟ YaZaki THW 1×1.5 mm. ,สายไฟ YaZaki THW 2×1.5 mm. , สายไฟ YaZaki VCT 2×0.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VKF 2×0.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ THW 1×6 mm. , สายไฟ ยาซากิ 1×10 mm. , สายไฟ ยาซากิ VCT 2×2.5 mm. ,สายไฟ ยาซากิ VKF 2×1 mm. , สายไฟ ยาซากิ VCT 3×1.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VAF-GRD 2×2.5/1.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VAF 2×4/2.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VSF 2.5 mm.” YA” , สายไฟ ยาซากิ NYY 3x 2.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VFF 2x 2.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VFF 2x 1.0 mm. , สายไฟ ยาซากิ VCT 3x 1 mm. ,สายไฟ ยาซากิ VCT 3x 0.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VAF 2x 1.5 mm. ,สายไฟ ยาซากิ NYY 3x 6 mm. , สายไฟ ยาซากิ VCT 3x 4 mm.

สายไฟฟ้า KV-CV

0.6/1 KV-CV

600/1000V 90oC CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE.

NUMBER OF CORE : Up to 4 cores
CONDUCTOR : Concentric stranded and compact round stranded annealed copper. Sizes 2.5 mm2 up to 1000 mm2
INSULATION : Cross-linked PE
COLOR : Natural (Translucent)
CORE INDENTIFICATION : Compound color Black, White, Red, Green or color tape.
SHEATH : PVC
COLOR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 90oC. Circuit voltage not exceeding 1,000 volts.
TESTING VOLTAGE : 3,500 volts
REFERENCE : IEC 502

 

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core
2.5 7/0.67 24.95 56.50 70.65 87.20
4 7/0.85 31.45 71.50 92.00 114.70
6 7/1.04 41.30 93.80 122.00 153.00
10 7/1.35 54.50 120.00 165.00 224.00
16 7/1.70 81.00 185.00 252.00 330.00
25 7/2.14 123.50 295.00 400.00 523.00
35 19/1.53 170.00 397.00 540.00 707.00
50 19/1.78 234.50 530.00 728.00 965.00
70 19/2.14 329.00 736.00 1,029.00 1,360.00
95 19/2.52 453.00 1,012.00 1,405.00 1,870.00
120 37/2.03 575.00 1,277.00 1,790.00 2,380.00
150 37/2.25 704.00 1,566.00 2,200.00 2,930.00
185 37/2.52 882.00 1,952.00 2,770.00 3,700.00
240 61/2.25 1,156.00 2,555.00 3,620.00 4,850.00
300 61/2.52 1,460.00 3,193.00 4,520.00 6,310.00
400 61/2.85 1,870.00 4,068.00 5,900.00 7,970.00
500 61/3.20 2,500.00 - - -
630 91 3,200.00 - - -
800 91 4,005.00 - - -
1,000 127 5,285.00 - - -

1.8/3 (3.6) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
10 126.70 336.60
16 161.00 443.50
25 210.00 592.70
35 257.40 740.50
50 320.80 955.70
70 425.00 1,268.00
95 553.00 1,669.00
120 686.00 2,075.00
150 826.00 2,514.00
185 1,012.00 3,094.00
240 1,298.00 3,970.00
300 1,598.00 4,904.00
400 2,004.00 6,152.00
500 2,535.00 -

3.6/6 (7.2) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
10 159.00 498.00
16 198.00 608.00
25 245.00 766.00
35 299.00 927.00
50 365.00 1,156.00
70 465.00 1,468.00
95 591.00 1,873.00
120 718.00 2,276.00
150 866.00 2,685.00
185 1,057.00 3,218.00
240 1,359.00 4,118.00
300 1,672.00 5,060.00
400 2,097.00 6,466.00
500 2,653.00 -

6/10 (12) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
16 246.00 762.00
25 296.00 929.00
35 351.00 1,102.00
50 423.00 1,334.00
70 528.00 1,676.00
95 659.00 2,102.00
120 789.00 2,501.00
150 927.00 2,915.00
185 1,119.00 3,545.00
240 1,428.70 4,503.00
300 1,747.00 5,490.00
400 2,187.00 6,847.00

8.7/15 (18) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
25 388.00 1,079.00
35 397.00 1,258.00
50 467.00 1,512.00
70 577.00 1,847.00
95 711.00 2,271.00
120 844.00 2,795.00
150 977.00 3,166.00
185 1,164.00 3,715.00
240 1,478.00 4,649.00
300 1,797.00 5,747.00
400 2,241.00 7,000.00

12/20 (24) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
35 438.00 1,408.00
50 515.00 1,652.00
70 620.00 1,996.00
95 757.00 2,474.00
120 896.00 2,898.00
150 1,028.00 3,331.00
185 1,209.00 3,938.00
240 1,515.00 5,051.00
300 1,843.00 5,957.00
400 2,287.00 7,224.00

18/30 (36) KV-CV

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 3 Core
35 602.00 1,981.00
50 633.00 2,097.00
70 746.00 2,504.00
95 889.00 2,952.00
120 1,026.00 3,410.00
150 1,174.00 3,856.00
185 1,362.00 4,438.00
240 1,656.00 5,573.00
300 1,953.00 6,648.00
400 2,410.00 7,961.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟฟ้า CVV CVV-S

CVV CVV-S

600V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE.
600V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD.

NUMBER OF CORE : 2 Up to 48 cores
CONDUCTOR : Flexible stranded annealed copper wires. Size 0.5 mm2 up to 6 mm2.
INSULATION : PVC
COLOR : Black, with marking numbers, colored, white, printed continuously throughout
the whole length of insulated wires for the purpose of core identification.
SHEATH : PVC
COLOR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Rated Circuit voltage 600 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : THAI YAZAKI STANDARD

 

CVV (f) ราคาบาท/เมตร
จำนวนแกน พื้นที่หน้าตัด Section Area (mm2)
No. of core 0.75 1.0 1.5 2.5 4
2 34.30 36.50 40.30 54.50 74.80
3 38.10 41.90 49.30 68.80 94.30
4 47.80 49.40 59.80 85.30 125.60
5 58.30 65.00 76.20 109.20 152.50
7 68.80 78.50 94.30 137.80 198.90
9 91.30 106.20 129.40 183.80 263.20
10 98.70 114.40 140.40 201.80 290.00
12 109.90 128.60 158.50 233.20 342.20
14 121.80 140.50 176.40 261.60 386.10
16 130.80 153.90 195.00 292.50 445.90
19 148.70 175.80 224.50 341.90 517.40
21 167.70 198.90 250.90 379.60 572.00
24 185.90 219.70 280.80 439.40 647.40
27 206.70 239.20 312.40 484.40 722.20
30 221.00 261.30 341.90 531.70 795.60

 

CVV-S (f) ราคาบาท/เมตร
จำนวนแกน พื้นที่หน้าตัด Section Area (mm2)
No. of core 0.75 1.0 1.5 2.5 4
2 62.80 65.65 73.20 91.30 121.20
3 68.80 74.80 83.70 109.00 145.60
4 80.60 85.30 98.80 130.00 176.40
5 94.30 101.70 116.60 158.60 209.30
7 109.20 119.60 141.70 191.10 262.60
9 133.90 147.90 171.60 239.20 326.30
10 146.90 159.90 187.20 261.30 366.60
12 158.60 174.20 209.30 291.20 406.90
14 174.20 195.00 230.10 322.40 475.80
16 187.20 211.90 254.80 361.40 533.00
19 209.30 239.20 283.40 416.00 598.00
21 228.80 258.70 309.40 470.60 676.00
24 254.80 289.90 349.70 530.40 773.50
27 278.20 313.30 383.50 581.10 847.60
30 295.10 339.30 425.10 633.10 926.90

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟฟ้า NYYN

NYYN : 750V 70oC PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED ROUND TYPE, WITH NEUTRAL.

NUMBER OF CORE : 3 phase cores with 1 neutral cores
CONDUCTOR : Stranded annealed copper. Sizes, Phase conductor 6 mm2 up to 300 mm2.
Sizes, Neutral conductor 4 mm2 up to 150 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : 3 phase core-Black, Red, Blue. 1 neutral core-Light grey.
SHEATH AND UNDER SHEATH : PVC
COLOR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 8

 

 

จำนวนแกน จำนวนและขนาดตัวนำ No. and dia. of wire กระแสใช้งานสูงสุด (Ampere) ราคา(บาทต่อเมตร)
No. of Core/Sizes Phase Neutral Free air Under ground Price (Baht/Meter)
3×25/16 7/2.14 7/1.70 90 114 358.14
3×35/16 19/1.53 7/1.70 109 137 474.54
3×50/25 19/1.78 7/2.14 133 163 672.2
3×70/35 19/2.14 19/1.53 166 201 899.12
3×95/50 19/2.52 19/1.78 205 240 1,197.12
3×120/70 37/2.03 19/2.14 240 275 1,502.71
3×150/70 37/2.25 19/2.14 272 306 1,790.79
3×185/95 37/2.52 19/2.52 316 347 2,220.86
3×240/120 61/2.25 37/2.03 375 402 3,014.70
3×300/150 61/2.52 38/2.25 430 453 3,713.36

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟฟ้า NYY

NYY : 750V 70oC PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED ROUND TYPE.

NUMBER OF CORE : Up to 4 cores
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Sizes, Single core-1 mm2 up to 500 mm2
Multi core-1 mm2 up to 300 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : Single core-Black. 2 core-Light grey, Black. 3 core-Light grey, Black, Red.
4 core-Light grey, Black, Red, Blue.
SHEATH : PVC
UNDER SHEATH : PVC
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, TABLE 6 (Single core). TIS 11-2531, TABLE 7 (Multi core)

 

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core
1.0 1/1.13 22.50 43.40 48.95 55.70
1.5 1/1.38 25.00 48.10 54.90 63.30
2.5 1/1.78 29.20 57.60 67.40 78.80
4 1/2.25 39.40 81.50 96.95 116.60
6 7/1.04 58.80 112.90 140.00 170.50
10 7/1.35 70.50 159.80 205.00 260.20
16 7/1.70 98.80 226.20 301.00 392.30
25 7/1.14 144.60 332.60 460.10 590.40
35 19/1.53 196.00 441.10 622.30 859.00
50 19/1.78 259.70 630.30 874.70 1115.00
70 19/2.14 352.80 891.00 1183.70 1550.00
95 19/2.52 474.00 1200.00 1656.90 2155.00
120 37/2.03 608.00 1490.00 2092.00 2726.00
150 37/2.25 746.00 1830.00 2546.00 3338.00
185 37/2.52 928.00 2288.00 3170.00 4189.00
240 61/2.25 1209.00 2992.00 4145.00 5519.00
300 61/2.52 1507.00 3724.00 5136.00 6850.00
400 61/2.85 1928.00 - - -
500 61/3.20 2527.00 - - -

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟฟ้า VSF

VSF : 300V 70oC PVC INSULATED FLEXIBLE CONDUCTOR, SINGLE CORE.

CONDUCTOR : Flexible annealed copper wires, Size 0.5 mm2 up to 25 mm2
INSULATION : PVC Anay color
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 10

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัด
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อขด)
Price (Baht/Roll)
1 0.5 16/0.20 9 490.00
1 0.75 24/0.20 11 600.00
1 1.0 32/0.20 14 730.00
1 1.5 30/0.25 18 950.00
1 2.5 50/0.25 24 1440.00
1 600 V-KV - - -
1 4 56/0.30 31 2080.00
1 6 84/0.30 42 3120.00
1 10 84/0.40 62 5420.00
1 16 126/0.40 83 7980.00
1 25 196/0.40 112 122.60

VFF : 300V 70oC PVC Insulated flat type, flexible conductor

NUMBER OF CORE : 2 conductors
CONDUCTOR : Flexible anneale copper wires, size 0.5 mm2 up to 2.5 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : Any color with one different color tracer on lateral side for wire, or color thread at one for conductors
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531 ,TABLE 10

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัด
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อขด)
Price (Baht/Roll)
2 0.5 16/0.20 8 690.00
2 0.75 24/0.20 10 970.00
2 1.0 32/0.20 12 1,180.00
2 1.5 30/0.25 15 1,570.00
2 2.5 50/0.25 21 2,380.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟฟ้า VCT

VCT : 750V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

NUMBER OF CORE : Up to 4 cores
CONDUCTOR : Flexible annealed copper wires. Size 0.5 mm2 up to 95 mm2for single core.
Size 0.5 mm2 up to 35 mm2for multi core.
INSULATION : PVC
COLOR : Single core-Black. 2 core-Light grey, Black. 3 core-Light grey, Black, Red.
4 core-Light grey, Black, Red, Blue
SHEATH : PVC
COLOR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 9

 

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 2 Core 3 Core 4 Core
0.5 16/0.20 19.70 22.90 29.00
0.75 24/0.20 22.30 27.90 37.10
1.0 32/0.20 26.10 35.40 44.10
1.5 32/0.25 34.60 43.90 56.80
2.5 50/0.25 55.70 79.40 88.70
4 56/0.30 79.50 100.40 127.50
6 84/0.30 112.90 146.90 191.20
10 80/0.40 195.30 256.30 335.50
16 126/0.40 280.00 379.00 485.40
25 196/0.40 441.50 571.00 731.40
35 276/0.40 585.10 798.00 1018.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟฟ้า VAF-GRD

VAF-GRD : 300V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE, WITH GROUND.

NUMBER OF CORE : 2 cores
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Size 1 mm2 up to 35 mm2
GROUND WIRE : Ground conductor size 1 mm2 up to 10 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : 2 core-Light grey, Black. 3 core-Light grey, Black, Red. Ground core-Green/Yellow
SHEATH : PVC
COLOR : White
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 11

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ
Section Area (mm2)
พื้นที่หน้าตัดกราวด์
Section Area Ground (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อเมตร)
Price (Baht/Meter)
2 1.0 1.0 1/1.13 11 23.40
2 1.5 1.0 1/1.38 15 30.50
2 2.5 1.5 1/1.78 20 42.00
2 4 2.5 1/2.25 27 62.30
2 6 4 7/1.04 35 100.90
2 10 4 7/1.35 49 139.00
2 16 6 7/1.70 65 209.00
2 25 6 7/2.14 88 312.00
2 35 10 19/1.53 109 447.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟฟ้า VAF

VAF : 300V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE.

NUMBER OF CORE : 2 cores
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Size 0.5 mm2 up to 35 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : Light Grey, Black
SHEATH : PVC
COLOR : White
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 2

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อเมตร)
Price (Baht/Meter)
2 1.0 1/1.13 11 83000
2 1.5 1/1.38 15 1200.00
2 2.5 1/1.78 20 1935.00
2 4 1/2.25 27 2955.00
2 6 7/1.04 35 4770.00
2 10 7/1.35 49 7710.00
2 16 7/1.70 65 11950.00
2 25 7/2.14 88 -
2 35 19/1.53 109 -

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายไฟฟ้า THW

THW : 750V 70oC PVC INSULATED, SINGLE CORE.

CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Size 0.5 mm2 up to 500 mm2
INSULATION : PVC Any color
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 4

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อเมตร)
Price (Baht/Meter)
1 1 1/1.13 13 5.80
1 1.5 1/1.38 17 8.20 *
1 2.5 1/1.78 23 12.10 *
1 4 1/2.25 32 18.70 *
1 6 7/1.04 43 30.00 *
1 10 7/1.35 60 49.30
1 16 7/1.70 83 76.50
1 25 7/2.14 114 120.00
1 35 19/1.53 141 170.50 *
1 50 19/1.78 175 229.20
1 70 19/2.14 221 327.70
1 95 19/2.52 275 451.50
1 120 37/2.03 321 572.00
1 150 37/2.25 367 700.00
1 185 37/2.52 424 879.00
1 240 61/2.25 505 1153.00
1 300 61/2.52 581 1445.00
1 400 61/2.85 675 1850.00
1 500 61/3.20 781 2395.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * เริ่มใช้ 2 กรกฎาคม 2550