สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : CVV-CVVS

สายไฟฟ้า CVV CVV-S

CVV CVV-S

600V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE.
600V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD.

NUMBER OF CORE : 2 Up to 48 cores
CONDUCTOR : Flexible stranded annealed copper wires. Size 0.5 mm2 up to 6 mm2.
INSULATION : PVC
COLOR : Black, with marking numbers, colored, white, printed continuously throughout
the whole length of insulated wires for the purpose of core identification.
SHEATH : PVC
COLOR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Rated Circuit voltage 600 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : THAI YAZAKI STANDARD

 

CVV (f) ราคาบาท/เมตร
จำนวนแกน พื้นที่หน้าตัด Section Area (mm2)
No. of core 0.75 1.0 1.5 2.5 4
2 34.30 36.50 40.30 54.50 74.80
3 38.10 41.90 49.30 68.80 94.30
4 47.80 49.40 59.80 85.30 125.60
5 58.30 65.00 76.20 109.20 152.50
7 68.80 78.50 94.30 137.80 198.90
9 91.30 106.20 129.40 183.80 263.20
10 98.70 114.40 140.40 201.80 290.00
12 109.90 128.60 158.50 233.20 342.20
14 121.80 140.50 176.40 261.60 386.10
16 130.80 153.90 195.00 292.50 445.90
19 148.70 175.80 224.50 341.90 517.40
21 167.70 198.90 250.90 379.60 572.00
24 185.90 219.70 280.80 439.40 647.40
27 206.70 239.20 312.40 484.40 722.20
30 221.00 261.30 341.90 531.70 795.60

 

CVV-S (f) ราคาบาท/เมตร
จำนวนแกน พื้นที่หน้าตัด Section Area (mm2)
No. of core 0.75 1.0 1.5 2.5 4
2 62.80 65.65 73.20 91.30 121.20
3 68.80 74.80 83.70 109.00 145.60
4 80.60 85.30 98.80 130.00 176.40
5 94.30 101.70 116.60 158.60 209.30
7 109.20 119.60 141.70 191.10 262.60
9 133.90 147.90 171.60 239.20 326.30
10 146.90 159.90 187.20 261.30 366.60
12 158.60 174.20 209.30 291.20 406.90
14 174.20 195.00 230.10 322.40 475.80
16 187.20 211.90 254.80 361.40 533.00
19 209.30 239.20 283.40 416.00 598.00
21 228.80 258.70 309.40 470.60 676.00
24 254.80 289.90 349.70 530.40 773.50
27 278.20 313.30 383.50 581.10 847.60
30 295.10 339.30 425.10 633.10 926.90

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า