สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : NYY

สายไฟฟ้า NYY

NYY : 750V 70oC PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED ROUND TYPE.

NUMBER OF CORE : Up to 4 cores
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Sizes, Single core-1 mm2 up to 500 mm2
Multi core-1 mm2 up to 300 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : Single core-Black. 2 core-Light grey, Black. 3 core-Light grey, Black, Red.
4 core-Light grey, Black, Red, Blue.
SHEATH : PVC
UNDER SHEATH : PVC
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, TABLE 6 (Single core). TIS 11-2531, TABLE 7 (Multi core)

 

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 1 Core 2 Core 3 Core 4 Core
1.0 1/1.13 22.50 43.40 48.95 55.70
1.5 1/1.38 25.00 48.10 54.90 63.30
2.5 1/1.78 29.20 57.60 67.40 78.80
4 1/2.25 39.40 81.50 96.95 116.60
6 7/1.04 58.80 112.90 140.00 170.50
10 7/1.35 70.50 159.80 205.00 260.20
16 7/1.70 98.80 226.20 301.00 392.30
25 7/1.14 144.60 332.60 460.10 590.40
35 19/1.53 196.00 441.10 622.30 859.00
50 19/1.78 259.70 630.30 874.70 1115.00
70 19/2.14 352.80 891.00 1183.70 1550.00
95 19/2.52 474.00 1200.00 1656.90 2155.00
120 37/2.03 608.00 1490.00 2092.00 2726.00
150 37/2.25 746.00 1830.00 2546.00 3338.00
185 37/2.52 928.00 2288.00 3170.00 4189.00
240 61/2.25 1209.00 2992.00 4145.00 5519.00
300 61/2.52 1507.00 3724.00 5136.00 6850.00
400 61/2.85 1928.00 - - -
500 61/3.20 2527.00 - - -

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า