สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : NYYN

สายไฟฟ้า NYYN

NYYN : 750V 70oC PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED ROUND TYPE, WITH NEUTRAL.

NUMBER OF CORE : 3 phase cores with 1 neutral cores
CONDUCTOR : Stranded annealed copper. Sizes, Phase conductor 6 mm2 up to 300 mm2.
Sizes, Neutral conductor 4 mm2 up to 150 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : 3 phase core-Black, Red, Blue. 1 neutral core-Light grey.
SHEATH AND UNDER SHEATH : PVC
COLOR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 8

 

 

จำนวนแกน จำนวนและขนาดตัวนำ No. and dia. of wire กระแสใช้งานสูงสุด (Ampere) ราคา(บาทต่อเมตร)
No. of Core/Sizes Phase Neutral Free air Under ground Price (Baht/Meter)
3×25/16 7/2.14 7/1.70 90 114 358.14
3×35/16 19/1.53 7/1.70 109 137 474.54
3×50/25 19/1.78 7/2.14 133 163 672.2
3×70/35 19/2.14 19/1.53 166 201 899.12
3×95/50 19/2.52 19/1.78 205 240 1,197.12
3×120/70 37/2.03 19/2.14 240 275 1,502.71
3×150/70 37/2.25 19/2.14 272 306 1,790.79
3×185/95 37/2.52 19/2.52 316 347 2,220.86
3×240/120 61/2.25 37/2.03 375 402 3,014.70
3×300/150 61/2.52 38/2.25 430 453 3,713.36

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า