สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : THW

สายไฟฟ้า THW

THW : 750V 70oC PVC INSULATED, SINGLE CORE.

CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Size 0.5 mm2 up to 500 mm2
INSULATION : PVC Any color
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 4

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อเมตร)
Price (Baht/Meter)
1 1 1/1.13 13 5.80
1 1.5 1/1.38 17 8.20 *
1 2.5 1/1.78 23 12.10 *
1 4 1/2.25 32 18.70 *
1 6 7/1.04 43 30.00 *
1 10 7/1.35 60 49.30
1 16 7/1.70 83 76.50
1 25 7/2.14 114 120.00
1 35 19/1.53 141 170.50 *
1 50 19/1.78 175 229.20
1 70 19/2.14 221 327.70
1 95 19/2.52 275 451.50
1 120 37/2.03 321 572.00
1 150 37/2.25 367 700.00
1 185 37/2.52 424 879.00
1 240 61/2.25 505 1153.00
1 300 61/2.52 581 1445.00
1 400 61/2.85 675 1850.00
1 500 61/3.20 781 2395.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * เริ่มใช้ 2 กรกฎาคม 2550