สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : VAF-GRD

สายไฟฟ้า VAF-GRD

VAF-GRD : 300V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE, WITH GROUND.

NUMBER OF CORE : 2 cores
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Size 1 mm2 up to 35 mm2
GROUND WIRE : Ground conductor size 1 mm2 up to 10 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : 2 core-Light grey, Black. 3 core-Light grey, Black, Red. Ground core-Green/Yellow
SHEATH : PVC
COLOR : White
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 11

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ
Section Area (mm2)
พื้นที่หน้าตัดกราวด์
Section Area Ground (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อเมตร)
Price (Baht/Meter)
2 1.0 1.0 1/1.13 11 23.40
2 1.5 1.0 1/1.38 15 30.50
2 2.5 1.5 1/1.78 20 42.00
2 4 2.5 1/2.25 27 62.30
2 6 4 7/1.04 35 100.90
2 10 4 7/1.35 49 139.00
2 16 6 7/1.70 65 209.00
2 25 6 7/2.14 88 312.00
2 35 10 19/1.53 109 447.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า