สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : VAF

สายไฟฟ้า VAF

VAF : 300V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE.

NUMBER OF CORE : 2 cores
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper, Size 0.5 mm2 up to 35 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : Light Grey, Black
SHEATH : PVC
COLOR : White
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 2

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำ
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อเมตร)
Price (Baht/Meter)
2 1.0 1/1.13 11 83000
2 1.5 1/1.38 15 1200.00
2 2.5 1/1.78 20 1935.00
2 4 1/2.25 27 2955.00
2 6 7/1.04 35 4770.00
2 10 7/1.35 49 7710.00
2 16 7/1.70 65 11950.00
2 25 7/2.14 88 -
2 35 19/1.53 109 -

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า