สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : VCT

สายไฟฟ้า VCT

VCT : 750V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

NUMBER OF CORE : Up to 4 cores
CONDUCTOR : Flexible annealed copper wires. Size 0.5 mm2 up to 95 mm2for single core.
Size 0.5 mm2 up to 35 mm2for multi core.
INSULATION : PVC
COLOR : Single core-Black. 2 core-Light grey, Black. 3 core-Light grey, Black, Red.
4 core-Light grey, Black, Red, Blue
SHEATH : PVC
COLOR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 9

 

พื้นที่หน้าตัด จำนวนและขนาดตัวนำ ราคา(บาทต่อเมตร) Price (Baht/Meter)
Section Area (mm2) Number and dia.of wire 2 Core 3 Core 4 Core
0.5 16/0.20 19.70 22.90 29.00
0.75 24/0.20 22.30 27.90 37.10
1.0 32/0.20 26.10 35.40 44.10
1.5 32/0.25 34.60 43.90 56.80
2.5 50/0.25 55.70 79.40 88.70
4 56/0.30 79.50 100.40 127.50
6 84/0.30 112.90 146.90 191.20
10 80/0.40 195.30 256.30 335.50
16 126/0.40 280.00 379.00 485.40
25 196/0.40 441.50 571.00 731.40
35 276/0.40 585.10 798.00 1018.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า