สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : VSF-VFF

สายไฟฟ้า VSF

VSF : 300V 70oC PVC INSULATED FLEXIBLE CONDUCTOR, SINGLE CORE.

CONDUCTOR : Flexible annealed copper wires, Size 0.5 mm2 up to 25 mm2
INSULATION : PVC Anay color
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 10

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัด
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อขด)
Price (Baht/Roll)
1 0.5 16/0.20 9 490.00
1 0.75 24/0.20 11 600.00
1 1.0 32/0.20 14 730.00
1 1.5 30/0.25 18 950.00
1 2.5 50/0.25 24 1440.00
1 600 V-KV - - -
1 4 56/0.30 31 2080.00
1 6 84/0.30 42 3120.00
1 10 84/0.40 62 5420.00
1 16 126/0.40 83 7980.00
1 25 196/0.40 112 122.60

VFF : 300V 70oC PVC Insulated flat type, flexible conductor

NUMBER OF CORE : 2 conductors
CONDUCTOR : Flexible anneale copper wires, size 0.5 mm2 up to 2.5 mm2
INSULATION : PVC
COLOR : Any color with one different color tracer on lateral side for wire, or color thread at one for conductors
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC. Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts
REFERENCE : TIS 11-2531 ,TABLE 10

 

จำนวนแกน
No.of Core
พื้นที่หน้าตัด
Section Area (mm2)
จำนวนและขนาดตัวนำ
Number and dia.of wire
กระแสใช้งานสูงสุด
(Ampere)
ราคา (บาทต่อขด)
Price (Baht/Roll)
2 0.5 16/0.20 8 690.00
2 0.75 24/0.20 10 970.00
2 1.0 32/0.20 12 1,180.00
2 1.5 30/0.25 15 1,570.00
2 2.5 50/0.25 21 2,380.00

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า