สายโทรศัพท์

สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคาร , สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว , สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอก , สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET )

ท่อร้อยสาย

ท่อโลหะหนา(Rigid Metal Conduit : RMC) , ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) , ท่อโลหะบาง (Electrical Metal Tube : EMT) , ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

สายสัญญาณ

สายสัญญาณโดยใช้ทองแดง (Copper wire) , สายเคเบิลใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) , คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)

มิเตอร์และเบรคเกอร์

MCCB and ELCB World Super V Series (WS-V Series) , MCCB and ELCB World Super Series , WS-V Series MCCB and ELCB , WS-V Series Comparison of Previous and New Models

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร ( Building Wire ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable ) , สายไฟฟ้าควบคุม ( Control Cable ) , สายไฟฟ้าชนิดอ่อน

 

สินค้าหมวด : YAZAKI

สายไฟ ยาซากิ , สายไฟ YAZAKI

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI AV

yazaki01

Single core low voltage PVC insulate wire for automobile, JIS Standard สายไฟฟ้ารถยนต์กลมแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

 

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

0.5 (7/0.32 mm)

0.85 (11/0.32 mm)

1.25 (16/0.32 mm)

2 (26/0.32 mm)

3 (41/0.32 mm)

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VFF

yazaki02

300 V 70 °C Flat Twin Flexible copper conductor, PVC insulated wire and cables

TIS.11-2531 Table 10

สายอ่อนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี แรงดัน 300โวลท์ ทนอุณหภูมิ 70 °C ตามมาตรฐานมอก. 11-2531 ตารางที่ 10 (สายแบนอ่อน)

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

0.5 (28/0.15 mm)

0.75 (42/0.15 mm)

1.0 (32/0.20 mm)

1.5 (30/0.25 mm)

2.5 (50/0.25 mm)

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VCT-GRD

yazaki03

750 V 70 C Round type Flexible copper conduction , PVC insulated and sheathed cable with ground

TIS 11-2531 Table 15

สายอ่อน ชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี มีสายดินแรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 °C

มอก.11-2531 ตารางที่ 15

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

Number of Core:จำนวนแกน

1/1

1

2

3

1.5/1

1

2

3

2.5/1.5

1

2

3

4/2.5

1

2

3

6/4

1

2

3

10/4

1

2

3

16/4

1

2

3

25/4

1

2

3

35/4

1

2

3

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VCT

yazaki04

750 V 70 C Round type Flexible copper conduction, PVC insulated and Sheathed Cable TIS 11-2531 TABLE 9

สายออ่อนชนิดกลม แกนเดียวหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี แรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก, 11-2531 ตารางที่ 9

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

16

25

35

50

70

95

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VTF

300 V 70 C Flexible copper conductor, PVC insulated Twisted cable TIS 11-2531 Table 10

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

1.0

1.5

2.5

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VCT

yazaki05

750 V 70 Round type flexible copper conductor, PVC insulated and Sheathed Cables TIS 11-2531 Table 9

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

Number of Core:จำนวนแกน

0.5

2

3

4

0.75

2

3

4

1

2

3

4

1.5

2

3

4

2.5

2

3

4

4

2

3

4

6

2

3

4

10

2

3

4

16

2

3

4

25

2

3

4

35

2

3

4

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI THW – A

yazaki06

Cross Section Area (SQ mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด ( ตร.มม.)

 

10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

 


สายไฟฟ้า
THAI YAZAKI THW

yazaki07

750 V 70 C Single core copper conduction, PVC insulated wires and cable TIS 11-2531 TABLE 4

สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พี วี ซี แรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

1

1.5

2.5

4

6 (7 st) 7 เส้น

10

16

25

35 (19 st) 19 เส้น

50

70

95

120 (37 st) 37 เส้น

150

185

240 (61 st) 61 เส้น

300

400

500

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI NYY-GRD

yazaki08

750 V 70 C Round type underground cable, PVC insulated and sheathed with ground TIS 11-2531 TABLE 14

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พี.วี.ซี มีสายดินแรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มอก.11-2531 ตารางที่ 14

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

Number of Core:จำนวนแกน

1/1

2

3

4

1.5/1

2

3

4

2.5/1.5

2

3

4

4/2.5

2

3

4

6/4

2

3

4

10/4

2

3

4

16/6

2

3

4

25/6

2

3

4

35/6

2

3

4

50/10

2

3

4

70/10

2

3

4

95/16

2

3

4

120/16

2

3

4

150/25

2

3

4

185/25

2

3

4

240/35

2

3

4

300/35

2

3

4

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI NYY

yazaki09

750 V 70 C Round type underground cable, PVC insulated and sheathed with ground TIS 11-2531 TABLE 6

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พี.วี.ซี แรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มอก.11-2531 ตารางที่ 6

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

1

1.5

2.5

4

6 (7 st) 7 เส้น

10

16

25

35 (19 st) 19 เส้น

50

70

95

120 (37 st) 37 เส้น

150

185

240 (61 st) 61 เส้น

300

400

500

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VSF

yazaki10

300 V 70 Round type Flexible copper conductor, PVC insulated wires and cable

สายอ่อนชนิกลมหุ้มด้วยฉนวน พี วี ซี แรงดัน 300 โวลท์ อุณหภูมิ 70 °C มอก 11-2531 ตาราง 10

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

0.5

0.75

1

1.5

2.5

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI 600 V KV

600 V KV Round type Flexible copper conductor,PVC Insulated Wires and cable

สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวน พี วี ซี แรงดัน 600 โวลท์

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

4

6

10

16

25

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VAF-GRD

yazaki11

300 V 70 C Flat twin copper conductor with ground, PVC insulated and sheathed wires and cables TIS 11-2531 TABLE 11

สายแบนแกนคู่มีสายดินหุ้ม ด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี วี ซี แรงดัน 300 โวลท์อุณหภูมิ 70 C มอก. 11-2531 ตารางที่ 11

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

1

1/1

1.5/1

2.5/1.5

4/2.5

6/4

10/4

16/4

25/4

35/4

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI VAF

yazaki12

300 V 70 C Flat twin copper conductor with ground, PVC insulated and sheathed wires and cables TIS 11-2531 TABLE 11

สายแบนแกนคู่มีสายดินหุ้ม ด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี วี ซี แรงดัน 300 โวลท์อุณหภูมิ 70 C มอก. 11-2531 ตารางที่ 11(สาย พีวีซี คู่)

Number of Core

จำนวนแกน

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

2

1

1.5

2.5

4

6 (7 st) 7 เส้น

10

16

 

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI CV 0.6/1 KV (XLPE 0.6/1 KV)

yazaki13

1000 V. 90 C cross-linked Polythylene insulated PVC Sheath power cable Standard : IEC 502

Cross Section area (SQ.mm)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)

Number of Core:จำนวนแกน

2.5 (7st) 7 เส้น

1

2

3

4

4

1

2

3

4

6

1

2

3

4

10

1

2

3

4

16

1

2

3

4

25

1

2

3

4

35

1

2

3

4

50(19 st) 19 เส้น

1

2

3

4

70

1

2

3

4

95

1

2

3

4

120(37 st) 37 เส้น

1

2

3

4

150

1

2

3

4

185

1

2

3

4

240 (61st) 61 เส้น

1

2

3

4

300

1

2

3

4

400

1

2

3

4

500

1

2

3

4

630

1

2

3

4

800(91 st) 91 เส้น

1

2

3

4

1000 (127 st) 127 เส้น

1

2

3

4

 

THAI YAZAKI ที่มีชนิดสายไฟให้เลือกใช้หลากหลาย สายไฟ YaZaki VCT 3×2.5 mm. , สายไฟ YaZaki THW 1×1.0 mm. , สายไฟ YaZaki THW 1×2.5 mm. , สายไฟ YaZaki THW 1×4 mm. , สายไฟ YaZaki THW 1×1.5 mm. ,สายไฟ YaZaki THW 2×1.5 mm. , สายไฟ YaZaki VCT 2×0.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VKF 2×0.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ THW 1×6 mm. , สายไฟ ยาซากิ 1×10 mm. , สายไฟ ยาซากิ VCT 2×2.5 mm. ,สายไฟ ยาซากิ VKF 2×1 mm. , สายไฟ ยาซากิ VCT 3×1.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VAF-GRD 2×2.5/1.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VAF 2×4/2.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VSF 2.5 mm.” YA” , สายไฟ ยาซากิ NYY 3x 2.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VFF 2x 2.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VFF 2x 1.0 mm. , สายไฟ ยาซากิ VCT 3x 1 mm. ,สายไฟ ยาซากิ VCT 3x 0.5 mm. , สายไฟ ยาซากิ VAF 2x 1.5 mm. ,สายไฟ ยาซากิ NYY 3x 6 mm. , สายไฟ ยาซากิ VCT 3x 4 mm.